שלבי שרטוט תכנית גינה

1. קבלת הגרמושקה

 שלבי שרטוט תכנון גינה - קבלת הגרמושקה

שלבי שרטוט תכנון גינה – קבלת הגרמושקה

2. הוספת האלמנטים על גבי התוכנית תוך שימוש בתוכנת SMARTDRAW :

שלבי שרטוט תכנון גינה הוספת האלמנטים על גבי התוכנית תוך שימוש בתוכנת SMARTDRAW

שלבי שרטוט תכנון גינה הוספת האלמנטים על גבי התוכנית תוך שימוש בתוכנת SMARTDRAW

3. מיקום גופים לתוכניות השקיה :

שלבי שרטוט תכנון גינה מיקום גופים לתוכניות השקיה :

שלבי שרטוט תכנון גינה מיקום גופים לתוכניות השקיה :

4. העברה למודל לצורך הדמיה :

שלבי שרטוט תכנון גינה העברה למודל לצורך הדמיה :

שלבי שרטוט תכנון גינה העברה למודל לצורך הדמיה :

5.  הדמיות של התוכנית:

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

צרו קשר למידע נוסף, ערן לוינסון:

טל: 054-5228882|eran@omanuthagina.co.il