שלבי שרטוט תכנית גינה

1. קבלת הגרמושקה

שרטוט תכנון גינה 1 - שלבי שרטוט תכנית גינה

שלבי שרטוט תכנון גינה – קבלת הגרמושקה

2. הוספת האלמנטים על גבי התוכנית תוך שימוש בתוכנת SMARTDRAW :

שרטוט תכנון גינה 2 - שלבי שרטוט תכנית גינה

שלבי שרטוט תכנון גינה הוספת האלמנטים על גבי התוכנית תוך שימוש בתוכנת SMARTDRAW

3. מיקום גופים לתוכניות השקיה :

שרטוט תכנון גינה 3 - שלבי שרטוט תכנית גינה

שלבי שרטוט תכנון גינה מיקום גופים לתוכניות השקיה :

4. העברה למודל לצורך הדמיה :

שרטוט תכנון גינה 4 - שלבי שרטוט תכנית גינה

שלבי שרטוט תכנון גינה העברה למודל לצורך הדמיה :

5.  הדמיות של התוכנית:

שרטוט תכנון גינה 5 - שלבי שרטוט תכנית גינה

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שרטוט תכנון גינה 6 - שלבי שרטוט תכנית גינה

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שרטוט תכנון גינה 7 - שלבי שרטוט תכנית גינה

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

שרטוט תכנון גינה 8 - שלבי שרטוט תכנית גינה

שלבי שרטוט תכנון גינה הדמיות של התוכנית

צרו קשר למידע נוסף, ערן לוינסון:

טל: 054-5228882|eran@omanuthagina.co.il