2 e1428424175405 - תאורת גן

על מנת שנוכל ליהנות מהגינה גם בלילה, ושלא תהיה חשוכה, מה שיאבד מערכה והפונקציונליות שלה – חשוב לתכנן תאורת גינה בצורה נכונה ויעילה. ההשקעה היא כדאית וחד פעמית – ומכפילה את הזמן בו ניתן ליהנות מן הגינה.
חשוב שכל הגינה תהיה מוארת אך יש גם להתחשב בחיסכון בחשמל, ולכן יש לבחור ולשלב את גופי התאורה הנכונים ולתכנן במערכת חשמל במתח נמוך.
חשוב גם להשתמש בגופי תאורה המתאימים לצרכיו של הלקוח, לתכנן תוכנית מדויקת ולהיעזר בחשמלאי בעל הסמכה.
זהו חלק בלתי נפרד מתהליך תכנון גינות נוי, כי התאורה חייבת להשתלב ברעיון התכנון הכללי.
מעבר לפן הפונקציונאלי – חשוב שלתאורה יהיה גם מימד ויזואלי יפהפה ושתוסיף חן לגינה.
התאורה צריכה לתת מענה גם לאזור פינות הישיבה, אזור המדשאות ואזור פינות הנוי – לכל אזור האופי והצרכים שלו.
אור המופץ באופן נקודתי ומרוכז מתאים יותר לעצים ,כלי נוי, או הדגשת אלמנט מרכזי בגינה ואילו אור המופץ באופן המתפשט לכל הסביבה מתאים יותר לערוגות פרחים וכו’ – מומלץ לשלב את סוגי תאורת הגן.
בעת תכנון תאורת הגן, יש להתחשב גם בסוג האקלים בו היא מצויה כדי להתאים את גופי התאורה למזג האוויר באזור – למען עמידותם של גופי התאורה – המצריכה תחזוקה.
בשוק ניתן למצוא גופי תאורה רבים המתאימים לכך – תאורת צמחיה, תאורת הצפה, גופים מוגנים ממים ועוד.
מכל הסיבות המוזכרות לעיל –יש חשיבות לתכנון נכון ולשימוש בהתקנה מקצועית של תאורת גן.