Project Description

תיכננו וגם ביצענו – פרויקט שכלל בניית בריכת בטון ושדרוג הגינה עבור משפחה מקסימה בצהלה.

01 - בניית בריכת בטון ושדרוג גינה בצהלה

בניית בריכת בטון ושדרוג גינה

06 - בניית בריכת בטון ושדרוג גינה בצהלה

בניית בריכת בטון ושדרוג גינה

05 - בניית בריכת בטון ושדרוג גינה בצהלה

בניית בריכת בטון ושדרוג גינה

02 - בניית בריכת בטון ושדרוג גינה בצהלה

בניית בריכת בטון ושדרוג גינה

03 - בניית בריכת בטון ושדרוג גינה בצהלה

בניית בריכת בטון ושדרוג גינה

09 - בניית בריכת בטון ושדרוג גינה בצהלה

בניית בריכת בטון ושדרוג גינה

10 - בניית בריכת בטון ושדרוג גינה בצהלה

בניית בריכת בטון ושדרוג גינה