Project Description

בניית בריכה פרטית, חיפוי דק איפאה ותאורת לילה רומנטית – 2015.

שוב , עוד פרויקט מקסים בשיתוף פעולה עם יוסי מלכה והצוות.

קיבלנו שטח קטן יחסית , של 35 מ”ר לבניית בריכת אינטקס ולחפות אותה בדק איפאה.

ניתן לראות את השלבים שעברנו מחפירת הבור , יציקת היסודות, בניית קירות הבריכה, הכנסת בריכת האינטקס וחיפוי הדק כולל התקנת התאורה.

בריכה מצוינת ומוכנה שהוקמה תוך 11 ימים – לשביעות רצון הלקוח.

בפיקוח אדריכל הבניה – ערן לוינסון

בריכה בבית דגן 2 - בריכה בבית דגן

בריכה בבית דגן

בריכה בבית דגן - בריכה בבית דגן

בריכה בבית דגן

בריכה בבית דגן 8 - בריכה בבית דגן

בריכה בבית דגן

בריכה בבית דגן 9 - בריכה בבית דגן

בריכה בבית דגן

בריכה בבית דגן 7 - בריכה בבית דגן