Project Description

הקמת בריכת אינטקס וחיפוי עם דק , תוך שילוב אבן גרניט מנוסרת ותאורה מוצנעת בדק.

המטרה הייתה ניצול שטח קטן יחסית של גינה (50 מטר רבוע) ליצירת פינת ישיבה והקמת בריכת אינטקס מחופה בדק אורן.

חודש אחרי שסיימנו את ההתקנה והעץ ייבש לו – הגיע זמן הצביעה .

כמו כן, רצינו לייצר אוירה אינטימית ונעימה לערב, על ידי שימוש בתאורה שקועה לצידי הגרניט ותאורת רקע מסביב לבריכה.

בעלי הבית היו מאד מרוצים.

ביצוע – יוסי מלכה והצוות  .

אינטקס וחיפוי עם דק 6 - בריכת אינטקס וחיפוי עם דק

בריכת אינטקס וחיפוי עם דק

אינטקס וחיפוי עם דק - בריכת אינטקס וחיפוי עם דק אינטקס וחיפוי עם דק 2 - בריכת אינטקס וחיפוי עם דק אינטקס וחיפוי עם דק 3 - בריכת אינטקס וחיפוי עם דק אינטקס וחיפוי עם דק 4 - בריכת אינטקס וחיפוי עם דק