Project Description

המטרה הייתה יצירת גינה קסומה בתוך שטח עגול של 13X13 מ”ר תוך יצירת שילוב והרמוניה בין מים ואדמה כרעיון השאוב מאלמנט היין-יאנג השחור-לבן , תוך יצירת גבהים שונים בשטח.

את הגבהים יצרנו על ידי תכנון צמחיה נמוכה בצד אחד של האלמנט העולה ומגיע לשיא בקבוצה של 3 דקלי טבעות, וגם במים ניצור הבדלי גובה בכל שנשלב מזרקת ציפורים בלב השטח העמוק יותר.

את הספסל הצופה אל הגינה נמקם מתחת לעצים המעניקים צל ונשים לב שהמוקדים המיוחדים של הגינה – מזרקת המים ושלושת דקלי הטבעות המוארים  בדיוק מולנו ויוצרים תחושה של תנועה בגינה.

תאורת הגינה בערב תעניק מיימד נוסף וקסום לגינה.

זאת גינה שאין רבות כמותה, ובסיום העבודות, אשמח להעלות תמונות נוספות .

תכנון– ערן לוינסון , אמנות הגינה הקסומה

רינדור תוכניות – מוטי פרץ

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה

גינת יין-יאנג עגולה