Project Description

לפרויקט בשלבי סיום של מספר קוטג'ים בבנימינה נדרשה הקמת גינה ו"לשכפלה" עבור 3 היחידות שלצידה, הבנויות באותו מפרט וגודל.

הוקם פרויקט עבור היזמים, והגינה המוצעת להקמה על ידי "אמנות הגינה הקסומה" כוללת שיחי דגנים שונים שיתנופפו ברוח ההרים, עצי פרי ושדרת טוטם, כאשר ישנה גם ערוגת תבלינים הפונה לשמש מלאה ושתי ערוגות צבעוניות לחזית הקוטג'.

בעזרת הדמיית מחשב ניתן לראות היטב כיצד תראה הגינה המוצעת לאחר הקמתה , וניתן לבצע שינויים עוד בשלב בתכנון ולחסוך בעלות עתידית .

את התמונות המצורפות ניתן גם להשוות לסקיצה של התוכנית הממוחשבת והגרמושקה.

אדריכל נוף – ערן לוינסון

עיצוב גינה ממוחשבת בפרויקט סביוני ברוריה בבנימינה – מאי 2015 2 - הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

עיצוב גינה ממוחשבת בפרויקט סביוני ברוריה בבנימינה – מאי 20156 - הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

עיצוב גינה ממוחשבת בפרויקט סביוני ברוריה בבנימינה – מאי 2015 - הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

עיצוב גינה ממוחשבת בפרויקט סביוני ברוריה בבנימינה – מאי 2015 5 - הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

עיצוב גינה ממוחשבת בפרויקט סביוני ברוריה בבנימינה – מאי 2015 4 - הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

עיצוב גינה ממוחשבת בפרויקט סביוני ברוריה בבנימינה – מאי 2015 3 - הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה

הדמיות לעיצוב פרויקט בבנימינה