Project Description

פנטהאוז יפיפה בפתח תקווה.
נתבקשנו להקים גינה תוך שימוש במכלים , ולכלול מערכת השקיה מבוססת מחשב שתוטמע ותוסתר מאחורי המכלים ולאורך המעקה, וכך עשינו.
יצרנו פינות שונות במרפסת ( תבלינים , עצי פרי , וצמחיית נוי) תוך מתן דגש להופעת גלי צבע , כל פעם במיכל אחר – לאורך כל השנה

ערן לוינסון – אדריכל נוי

42 - עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

52 - עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

62 - עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

72 - עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

92 e1428424525255 - עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

93 - עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז