Project Description

פנטהאוז יפיפה בפתח תקווה.
נתבקשנו להקים גינה תוך שימוש במכלים , ולכלול מערכת השקיה מבוססת מחשב שתוטמע ותוסתר מאחורי המכלים ולאורך המעקה, וכך עשינו.
יצרנו פינות שונות במרפסת ( תבלינים , עצי פרי , וצמחיית נוי) תוך מתן דגש להופעת גלי צבע , כל פעם במיכל אחר – לאורך כל השנה

ערן לוינסון – אדריכל נוי

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז

עיצוב גינה בפנטהאוז