Project Description

בפנינו גינה בעלת שטח קטן יחסית ומאד רמינו לשלב בה אלמנט מים , צפרדע שבעזרת שיחי שבטבט מקבלת מראה פרוע – פולטת מים לתוך בריכה קטנה שבה שולטת חבצלת המים.
הוספנו גם מסלעה קטנה המארחת רקפות ופרחי בר בחורף ופרחי עונה בקיץ, לצד בוסתן של עצי פרי.
בגלל הקרבה לכביש , הוספנו מטפסים המבודדים את הרעש בצורה חלקית ומוסיפים צבע , ושתלנו עץ זית מרשים בכניסה.

 ערן לוינסון – אדריכל נוי

עיצוב גינה 1 1 - עיצוב גינה

עיצוב גינה

10 1 - עיצוב גינה

עיצוב גינה

09 1 - עיצוב גינה

עיצוב גינה

1 3 - עיצוב גינה

עיצוב גינה

עיצוב גינה 3 2 - עיצוב גינה

עיצוב גינה

עיצוב גינה 2 - עיצוב גינה

עיצוב גינה