Project Description

המטרה הייתה שימוש בשטח הקטן יחסית ליצירת אוירה יוקרתית ואינטימית בעורף – הכוללת נוף מדהים לכיוון מערב, עם שקיעות מדהימות, ובמקביל ליצור אוירה דומה בחזית , למרות שהבית פונה לכיוון מספר וילות נוספות ואין את אותה הפרטיות שיש מאחור.

בעל הקרקע היה מאד מרוצה.

הוספנו תאורת לילה רומנטית , וקיבלנו פרויקט מקסים במחיר סביר .

הקמה ופיקוח אדריכל הבניה – ערן לוינסון

יוקרתית צלע הר חזית - עיצוב והקמת גינה קטנה ויוקרתית על צלע הר

עיצוב גינה יוקרתית על צלע הר

יוקרתית צלע הר עורף - עיצוב והקמת גינה קטנה ויוקרתית על צלע הר

עיצוב גינה יוקרתית על צלע הר

יוקרתית צלע הר חזית 1 - עיצוב והקמת גינה קטנה ויוקרתית על צלע הר

עיצוב גינה יוקרתית על צלע הר