Project Description

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף – משפחה מקסימה המתגוררת באודים,תכנון נוף והקמת גינה מדהימה, עשירה בצמחיה ומעוצבת.
המשפחה ביקשה פינות רומנטיות בתוך הגינה, מעברים על גבי אבני מדרך המוצנעים בצמחיה נמוכה,עץ זית ותיק,מסלעות, ועוד

צפו בתמונות:

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים