Project Description

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף – משפחה מקסימה המתגוררת באודים,תכנון נוף והקמת גינה מדהימה, עשירה בצמחיה ומעוצבת.
המשפחה ביקשה פינות רומנטיות בתוך הגינה, מעברים על גבי אבני מדרך המוצנעים בצמחיה נמוכה,עץ זית ותיק,מסלעות, ועוד

צפו בתמונות:

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 8.jpg 18 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 8.jpg 13 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 8.jpg 11 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 8 1.jpg 10 1 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 8.jpg 9 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 8 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 7 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 5 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 4 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 2 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים 8.jpg 10 - פיתוח נוף והקמת גינה באודים

פיתוח נוף והקמת גינה באודים