Project Description

היה לנו הכבוד לזכות במכרז לתכנון כיכרות ואיי תנועה בישוב בשרון, וברצוננו להציג חלק מהכיכרות שאושרו.

הקווים המנחים היו רבים , ואנחנו התייחסנו לכל אחד מהם.

  • הרצון להדגיש את הקונספט של מושבה שהוקמה בתחילת המאה הקודמת – בזה טיפלנו על ידי שימוש באלמנטים טופיאריים שלקוחות מהתקופה שבה הוקם הישוב, לדוגמא – עגלה עמוסת פרחים הרתומה לסוס, או איכרים הנושאים טנא.
  • היה צורך ורצון להדגיש אלמנטים הייחודיים לישוב עצמו – כגון הנצחת יקירי הישוב שאינם בין החיים כיום , או כיכר המדגישה את חשיבות הזהירות בדרכים – ואת זה פתרנו בעזרת פסלים סביבתיים ייחודים הקשורים לדמויות המדוברות.
  • נתבקשנו לשלב דשא סינטטי וחלוקי נחל/חיפוי קרקע – על מנת שנחסוך בהוצאות השקיה ותחזוקה – וגם את זה ניתן לראות בהדמיות.
  • ועוד הנחיות נוספות שהיריעה קצרה מלפרט…

ייצא מדהים, ומאד נהנינו מהיצירה המוגמרת.

מצרפים מספר דוגמאות כיכרות לעיונכם.

כיכר המושבה - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

כיכר המושבה 2 1 - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

כיכר המושבה 2 - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

כיכר הרימון - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

עיצוב כיכר ציבורית - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תכנון כיכר - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תכנון כיכר הדקל - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תכנון כיכר הזהב - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תכנון כיכר זוויתן - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות