Project Description

היה לנו הכבוד לזכות במכרז לתכנון כיכרות ואיי תנועה בישוב בשרון, וברצוננו להציג חלק מהכיכרות שאושרו.

הקווים המנחים היו רבים , ואנחנו התייחסנו לכל אחד מהם.

  • הרצון להדגיש את הקונספט של מושבה שהוקמה בתחילת המאה הקודמת – בזה טיפלנו על ידי שימוש באלמנטים טופיאריים שלקוחות מהתקופה שבה הוקם הישוב, לדוגמא – עגלה עמוסת פרחים הרתומה לסוס, או איכרים הנושאים טנא.
  • היה צורך ורצון להדגיש אלמנטים הייחודיים לישוב עצמו – כגון הנצחת יקירי הישוב שאינם בין החיים כיום , או כיכר המדגישה את חשיבות הזהירות בדרכים – ואת זה פתרנו בעזרת פסלים סביבתיים ייחודים הקשורים לדמויות המדוברות.
  • נתבקשנו לשלב דשא סינטטי וחלוקי נחל/חיפוי קרקע – על מנת שנחסוך בהוצאות השקיה ותחזוקה – וגם את זה ניתן לראות בהדמיות.
  • ועוד הנחיות נוספות שהיריעה קצרה מלפרט…

ייצא מדהים, ומאד נהנינו מהיצירה המוגמרת.

מצרפים מספר דוגמאות כיכרות לעיונכם.

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

כיכר הרימון - תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות

תיכנון ועיצוב כיכרות ציבוריות